Grundtvig, N. F. S. Vor Frelser frit sin Fiende

No. 83 .

Mel. Alt paa den vilde Hede.

Vor Frelser frit sin Fiende
Tør under Øine gaae,
Han veed, han ham skal binde,
Og evig Seier faae!

Her er han, som vil løse
Hver syndebundet Træl!
Her er han, som vil øse
Trøst i hver bange Sjæl!

246

Hans Indtog synes ringe,
Et Asen er hans Hest,
Dog skal han Sion bringe
En evig Frydefest!

Her er han, Sions Daatter!
Som dig gav Dronning-Navn,
Som Drotten over Drotter,
Han tager dig i Favn!

Her er han, som vil bære
En Torne-Krands for dig,
Og skiænker dig med Ære
Guld-Kronen klar hos sig!