Grundtvig, N. F. S. Marie , hun sad paa Hø og Straa

No. 60 .

Mel. Jeg veed et evigt Himmerig.

Marie , hun sad paa Hø og Straa
I Stald ved Nattetide,
I Krybben Jesus-Barnet laae,
I Svøb med Fagter blide.

En Engel kom med Krone paa,
Med Glands af Guld det røde,
Deri som mange Sole smaa
Man glimre saae og gløde!

Som Bøg i Skov han raged op,
Som Pilen rank tilskue,
Hans Vinger gik fra Taa til Top,
Som Lyn i Lyn, i Bue!

Saadan med eet den Engel stod
For Hyrderne i Vange,
Da gyste det i deres Blod,
De blev saa grumme bange!

Frygt I kun aldrig, sagde han,
Ei Fare er tilstede,
Jeg kommer fra det gode Land
Med Jule-Sang og Glæde!

Jeg kommer fra Guds Paradis
Med Sang til Folkemunde:
196 Guds Søn er født paa Barneviis
Til Frelser fra det Onde!

Det Frelser-Barn, i Krybben lagt,
I List og Svøb indbundet,
Det Christus er med Englevagt,
I Davids By oprundet.

Og der kom Barne-Engle smaa,
Som Stjernelys fuldmange,
Med Kroner og med Vinger paa,
Med klare Jule-Sange!

Til Dagskiær og til Morgengry
De sang paa Hyrde-Maalet,
De sang i Kor, de sang i Sky,
Af Himmel-Glands omstraalet!

»Nu Ære være Himlens Gud,
Som throner i det Høie!
Paa Jorden Fred! med Julebud
Sig Mennesker fornøie!«

Halleluja, Halleluja,
For Frelseren den Spæde!
Saa lød det allevegne fra,
Til evig Jule-Glæde!

End efter mange hundred Aar,
Og langt fra Hyrde-Vangen,
Hvor Ordet om Gudsbarnet gaaer,
Gienlyder Engle-Sangen!