Grundtvig, N. F. S. Et Barn er født i Bethlehem

No. 59.
Barnet i Bethlehem.

Egen Folkemelodi.

Et Barn er født i :|: Bethlehem, :|:
Thi glæde sig Jerusalem! :|: Halleluja! :|:

En fattig Jomfru sad i Løn,
Og fødte Himlens Kongesøn! Halleluja!

Han lagdes i et Krybberum,
Guds Engle sang med Fryd derom: Halleluja!

Og Østens Vise offred der
Guld, Røgelse og Myrrha skiær! Halleluja!

Forvunden er nu al vor Nød,
Os er idag en Frelser fød! Halleluja!

Guds kiære Børn vi blev paany,
Skal holde Jul i Himmelby! Halleluja!

Paa Stjerne-Tepper lyseblaae
Skal glade vi til Kirke gaae! Halleluja!

Guds Engle der os lære brat,
At synge som de sang i Nat: Halleluja!

195

Da vorder Engle vi som de,
Guds milde Ansigt skal vi see! Halleluja!

Ham være Priis til evig Tid,
For Frelser bold og Broder blid! Halleluja!