Grundtvig, N. F. S. Kom, følg i Aanden med

No. 66.
Johannes den Døber.

Mel. Livsalig Paaskedag.

Kom, følg i Aanden med
Til Jordans Færgested!
Her staaer Johannes Døber,
Som Frelserens Forløber,
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

Her staaer i Tjener-Dragt
Vor Drot med Guddoms-Magt,
Vor Frelsermand den milde,
Hvis Ord er Livets Kilde;
209 Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

Det gamle Testament,
Med Herrens Lampe tændt,
Er her i Engle-Manden
Lyslevende opstanden!
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

Det nye Testament,
Med Lyset evig tændt,
Som overstraaler Tiden,
Staaer i Guds Søn ved Siden;
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

Her mødes under Sky
Det Gamle med det Ny,
Af Høsten mødes Ploven,
Af Naaden mødes Loven,
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

Imellem Støv og Aand
Fornyes Hjertebaand,
Saa Rede sig paa Tue
Vil bygge Himlens Due;
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

Den store Engle-Mand
Vel døber kun med Vand,
Men peger dog med Haanden
Paa Daab med Hellig-Aanden!
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

210

Det er Vorherres Daab
Til Herlighedens Haab,
Hvor Vandet sig med Ilden
Forbinder i Livs-Kilden!
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!

I Daabens Ord og Pagt
Den Ild med Aand er lagt,
Skal under Vandet brænde
Til alle Dages Ende;
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!