Grundtvig, N. F. S. Jesus Christus , Livets Drot

No. 84 .

Mel. Frygt mit Barn den sande Gud.

Jesus Christus , Livets Drot,
I den Nat, han blev forraadt,
Brød han Brødet med sin Haand,
Signed det med Ord og Aand,
Sagde: tager, æder frit,
Eder givet, Legem mit!
Ihukommer saa mig tit!

Ved den Paaskenadvers-Fest
Bægeret han tog dernæst,
Signed det og sagde saa:
Drikker Alle nu derpaa!
Det er Pagtens Bæger nyt,
I mit Blod for Jer udgydt,
Mindes saa mig aabenlydt!

Saligheds Vidunder stort!
Han for os har fyldestgjort,
247 Deler med os Livet sit,
Siger os det høit og frit!
Har du Øren? hører du?
Glem, min Sjæl, alt Andet nu,
Kom for evig ham ihu!