Grundtvig, N. F. S. Idag opstod den Herre Christ

No . 86.*)

Mel. : Et Barn er født i Bethehem; eller: Egen Melodi af L. M. Lindeman .

Idag opstod den Herre Christ,
Herre Christ,
Til alle Slægters Trøst forvist!
Halleluja, Halleluja!

Han døde først i Overgaar,
Overgaar,
Ei tælles kan Hans Leve-Aar!
Halleluja, Halleluja!

I Kvinder kom med Sorg i Hu,
Sorg i Hu,
Men værer sjæleglade nu!
Halleluja, Halleluja!

Gaaer til Hans Venner skyndelig,
Skyndelig,
Forkynder: Herren reiste Sig!
Halleluja, Halleluja!

Nu Herren er vor Sol og Skjold,
Sol og Skjold,
Velsignet være Helten bold!
Halleluja, Halleluja!

Gud-Fader, Søn og Hellig-Aand,
Hellig-Aand,
Nu løste os af Dødens Baand!
Halleluja, Halleluja!

*