Grundtvig, N. F. S. Herren Moder Eva loved

No. 58.
Jomfru Maria.

Mel. Navnet over alle Navne.

Herren Moder Eva loved,
Da saa bitterlig hun græd:
Træskheds Raad i Slangens Hoved
Knuses skal af Kvindens Sæd .

Tidens Fylde var nu kommet,
Igienløsnings-Timen slog,
Miskundhed vandt Herredommet,
Hjertet Engle-Kys modtog.

193

I Løvhytten sad Marie ,
Tænkde: saligt er det Bryst,
Der skal give ham at die
Som er alle Slægters Trøst!

Gabriel fra Himmel-Sale
Daled ned med Guds Farvel,
Hos Ungmøen hans Tiltale
Var: du Yndige! hilsæl!

Det Marie var en Gaade,
Han den løste med de Ord:
Du for Gud har fundet Naade,
Himmel-Brud du er paa Jord.

Føde skal du Søn til Glæde,
Jesus er hans Heltenavn,
Himlen er hans Konge-Sæde,
Jorden dog hans Fødestavn.

Da med Kinder rosenrøde
Hun udbrød i Jomfrustand:
Hvordan skal vel Søn jeg føde
Som en Pige uden Mand?

Svaret lød da: pris din Lykke!
For dig bære Engle Blus,
Aanders Aand skal overskygge
Moderen, hvis Søn er Guds.

Dybt sig bøied da Marie ,
Som Trælkvinde for sin Drot,
Sagde: jeg vil troe og tie,
Skee mig efter Ord saa godt!

Engelen forsvandt som Lynet,
Men hans Ord laae godt igiem,
194 Møen efter Engle-Synet
Moder blev i Bethlehem!

Nu, saalænge Soel oprinder,
Kaldes skal den Ungmø skiøn
Den Velsignede blandt Kvinder,
Moder til Gud-Faders Søn!