Grundtvig, N. F. S. Der laa en Stad paa Marken (vers 13 og 16-20)

Rachab.
No. 41. *)

Om I gik ud ad Porten,
Som nys blev lukt i Laas!
De sagtens ned til Floden
Dog sætte deres Kaas.

Nu gode Raad er dyre,
Hun sagde vennehuld,
Min Hjelp jeg dog tilbyder
For Gunst og ei for Guld.

Om eders Gud den Stærke
Jeg hørde store Ord,
Han raade skal alene
I Himmel og paa Jord!

Man sang alt for min Vugge,
At i det røde Hav
Sit Folk en Vei Han laved,
Kong Pharao en Grav!!

Og hvad vi veed tilvisse,
Det er ei heller smaat:
For eder maatte bukke
Selv Basans Kæmpe-Drot.

* 416

For eder Bjerge bæve,
Hvor kan da Byer staae!
Og disse Mure styrte
Jeg alt i Drømme saae.