Grundtvig, N. F. S. Hører Seer-Skjaldens Ord (vers 55)

No. 37. *)

Svane-Sangen, himmelsød
Paa Moses Engle-Tunge,
Svagt, som den i os gienlød,
Med Haab vi eftersjunge.

*