Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Tekstgrundlaget for dette Bind er N. F. S. Grundtvigs Sang-Værk til Den Danske Kirke-Skole , 1870, hvis Stavemaade og Tegnsætning er fulgt.

Udeladt her er Kr. Røsters Fortegnelse over Indhold og Kilder fra Udgaven 1870 Side 401-406.

Som Tillæg medtages her fra den uafsluttede Udgave 1839-1841 de faa Digte og Vers, der ikke blev optaget i Udgaven 1870.

Side 50. I No. 13 Vers 171 er | dog | Rettelse fra den formentlige Trykfejl | og | i Udgaven 1870.

Andre Fejl i Udgaven 1870 er her rettet til Overensstemmelse med tidligere Tryk eller med Grundtvigs Manuskript:
Side 35. I No. 8 Vers 291 er | Vel mødt i Strande [ Rettelse fra | Vel mødt, i Strande, |.
Side 143. I No. 41 Vers 45 er | Da | Rettelse fra | De |.
Side 184. I No. 56 Vers 431 er |brændende | Rettelse fra | brændede |.
Side 203. I No. 63 Vers 143 er | maa | Rettelse fra | man |.
Side 252. I No. 88 Vers 94 er | Lædsked | Rettelse fra | Lædske |.
Side 337. I No. 116 Vers 25i er | drømde, | Rettelse fra | drømde |.

Derudover er som Trykfejl kun rettet meningsløse Ord med Bogstaver i forkert Antal eller Rækkefølge.

I Registrets Tekst er Linien | 51. Der kom tre svare Hungers-Aar | Rettelse fra | 51. Der var tre svare Hungers-Aar |. I Linien | 76. Kvinden paa sin Krykke | er | 76. | Rettelse fra | 70. ]. Ellers er i Registret intet rettet.

Registrets Sideangivelser og Versenes Nummertal fandtes ikke i Udgaven 1870 (og den uafsluttede Udgave 1839-1841); de er vedføjet her med Henblik paa Brugen af et senere Binds Variantsamling.