Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Anden Del af Grundtvigs Sang-Værk til Den Danske Kirke begyndte at udkomme med et Hefte 1839 og fortsatte med endnu et Hefte 1841, men gik saa i Staa. Disse Hefter rummer paa 192 Tryksider ialt 41 Digte, hvoraf det sidste dog mangler Afslutning.

Først 1870 kom den fuldstændige anden Del, Sang-Værk til Den Danske Kirke-Skole , med ialt 134 Digte, hvoraf 36 er overtaget fra den uafsluttede Udgave.

De enkelte Digte og Vers fra sidstnævnte Udgave, der ikke kom med i 1870, sættes i følgende Tillæg, saaledes at det her foreliggende Bind kommer til at indeholde alle Digte og Vers fra baade den uafsluttede Udgave 1839-1841 og Udgaven 1870.

Følgende Side er fotografisk Gengivelse efter den uafsluttede Udgave 1839-41.