Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Bibel-Historien.

No. 4. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XI.).

No. 5. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XXII.).

No. 6. (Udg. 1870 No. 56.).
*) Efter Syrachs Lovsang Kap. 44-50.