Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

80. Paa Hedenskabets Grændser 242
88. Paaskemorgen Magdalene 250
9. Paa Sletten ved Eufrat i Asialand 41
26. Pharao sidder i Høienlofts-Sal 89
105. Purpur-Kaaben, tit opfarvet 296