Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

93. Var I ikke Galilæer 264
69. Ved Jordans Færgestæder 215
134. Vidunderligst af alt paa Jord 385
83. Vor Frelser frit sin Fiende 245
115. Vor Gud er død hinsides Hav 330
63. Vorherre han var et lille Barn 201