Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

TILLÆG
Tallene i Parentes angiver Nr. fra den uafsluttede Udgave
1839-1841.

(41.) Der laae en Stad paa Marken, (Vers 13 og 16-20) XXIX
(3.) En Syndflod af Bøger VIII
(37.) Hører Seer-Skjaldens Ord, (Vers 55) XXVIII
(26.) Kong Pharao var en ugudelig Krop, (Vers 6-8) XXIV
(28.) Lover Herren! paakalder hans Navn! XXV
(5.) Priser Herren, for Han er god XXII
(2.) Tag Bogen af den Engels Haand V
(4.) Verden døde XI