• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

Ach! HErre see (DK)

Ach! Herre see min Hierte-vee

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

Agt, Siæl, og lyd

Ah HErre! lad nu ey din Vred' opsyde

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

Ah! hvad jeg aff Væmodighed

Ah! lader Eder minde

Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?

Aldrig er jeg uden Vaade (DK)

Alle Ting er Underfulde

Alt hvad Fornufften overgaar

Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Begrædelser ofver Valentin Korn 1676

Binde Brev [1675?]

Binde-brev om Morten-Gaas

Bindebrev til Birgitte Baltzlov 1689

Blant alle Ting i Verden her

Blant alle Ting i Verden her (DK)

Blusser op og værer glade (DK)

Blusser op og værer glade [1]

Blusser op og værer glade [2]

Bryder frem I hule Sukke

BRyder frem I hule Sukke (DK)

Candida

Candida (DK)

Chr. V's første Ledings-Tog 1676

Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679

Chr. V's Reise i Norge 1685

Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]

Chrysillis

Chrysillis (DK)

DAgen er snart runden hen (DK)

Dagen er snart runden hen [1]

Dagen er snart runden hen [2]

De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678

Dend dumme Aand Og Dievel maa dog bort

Dend klare Sool gaar ned, det

Dend præg Sool, som heele Verden

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder

Dend rette Dyders Moder

Dend Seylende Venus 1695

Det gamle Aar har Ende

DEt mulner mod den mørke Nat (DK)

Det mulner mod den mørke Nat [1]

Det mulner mod den mørke Nat [2]

Det runde Himlens Stierne-Telt

Dig store Gud og Zebaoth

En Engel til Maria kom

En fattig Pillegriim jeg er (DK)

Enhver som Christen kaldes vil

Enhver som troer og bliver døbt

Er Skibet nu Og Folk i Fare sted'

Et Menniske Jeg kiender grandt

Eya hvor vel Du veed min tarv og trang

Fald kun, fald ned O du spedalske Mand

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned (DK)

Far vel da, Verden, du skalt faa

Far, Verden, far vel (DK)

Far, Verden, far vel, jeg keedis

Fastelavnsvers til Magister Stoud

Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

Fra Fristelser og Satans stød

Fra HErrens egen Mund og Ord

Fryd dig i Guds Behag

Fynske Mercurius (til Lyxdorff) 1684

Følg, JEsu, med, Jeg er din Vandringsmand

Gaar nu, gaar frem

Gak under JEsu Kors at staa

Gak Zions Brud

Giet hvis ønske