Kingo, Thomas Binde Brev [1675?]

Binde Brev
til Gros-Canceller Griffenfelt

Saa triner Dagen frem, af Gylden Morgen-røde
Sit Ansicht Vjfier først, for Middag den skal møde,
Med Solens fulde Skin. Mand faar et Kiøle tegn
Ud af en Vidstel Vind alt for en frugt bahr Regn.
Det Kierne-Kroned Straa i grønne [Spiirer] setter
Sit Skud og Skabning først, og før mand Krantze fletter
Til Crone Wærdig Mand af Voxed Laurbær Træ,
Har dog den Seyer Qvist i Førsten Væred Spæ.
Mand finder ingen frugt, der Vil fra Stammen Sprude
Som ioe fra Knoppen af har fanged an at trude
Med grødens visfie Haab, io før den kommer frem,
Jo føre Høsten skal og Hente Kiernen Hiem.
Høy Ædle Griffenfeld, Hvad i Din Ungdoms Morgen
Naturens Deylig Sool, den hafd' [i] sig for borgen,
Brød frem i Tusindtal i første Blomsters Aar,
Hvor af din Barne Skoe Forundrings Fodspor Staar.
Saa Vild' af Barndoms skye din Dyd igien [opliufie],
Og Sindets Himmel [Dryb] i Spæde [Straaer fufie],
Som siden Bierge høyt mod Himlen skulle Staa,
Og saa sit fulde Skin paa Tusind Blomster faa;

* 215

Hvad Lærdom, Konster, Vidd, huad Sæder, held og Ære,
Som Engle Siæled mænd i Leer Kar kunde bære,
Det findes Runt i Dig, Den fremmed Werden Veed,
Hvor høyt dit Sind har Naaed i Dyder, Maal og Meed.
Nu Deeler du dig sielv med alt dit, Hiert' og Hierne,
I Største Krefter ud, Din Klaagskabs [moede] Kierne
Er lagt og lucked ind i Kongens Skiulte Raad,
Der yder den sig Selv, i daglig Troskabs Daad.

Bliv Stor i Kongens Gunst i løcke Daglig Støre,
Men [størst] i Herrens frycht, Luck aldrig Øyne føre
End verden sige jkand, at Naadens fulde Veld
Var som een Strøm udøst paa Petter Greffenfeld.
Bliv Gunstig og forund mit Vers et Naadigt Øye,
Som ydermeere skal sig til din Priis bemøje,
Betenck Dog Huad du giør, thj [gier] du [det] behag,
Saa bandt du dig med Gunst just paa Sct Petters-Dag.

*