Kingo, Thomas De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678

De Svenskes
Far vel fra Tydskland
ANNO 1678

FAr vel! saa megen Tack du skiønne Tydske Riige
Du hafiver vermet vel med dine Kiortel-Fliige
Os frøfine Klippe-Børn, vi tage nu god Nat
Oc gifve dig til Tack et Vift udaf vor Hat.
Far fæde Bremen vel, far vel Holsteinske Frende,
Far Svenske Hamborg vel, vi dig vor Helsen sende
Fra Lübeck ved en Ven som hafver været troo
Mens agter sig nu ind i Dannemarck at boo.
Far vel du Mechelnborg (med Wifimar har vi taget
Vor Afskeed lenge før:) Tack Rostock vi har smaget
Dit vitberømte Øll, indtil dend Danske Vagt
Slog Tap i Tønde, langt før det kom i vor Agt.
Far, Pommeren far vel, far vel I troe Stettiner
Stralsunder, Ruger, I Gripswaldiske Latiner
Har megen Gratias> Valete, runden om
Vi dricker Eders Skaal sidst her fra Vsedom.
Far vel, far evig vel, dend Danske Almanacke
Holt til at vi i Aar fra Eder skulP aftacke,
Tack, Tack vor Helsen er til Eder alle sendt,
Adieu vi tacker med en dyb Fransk Complement.

*