Kingo, Thomas Chr. V's Reise i Norge 1685

A° 1685 in Julio, da Christianus 5t:
Reiste over de Farlige Klipper i Norge.

Saa kneifier Norge med de Himmel Høye fielde.
Udaf hvis Afgrunds Bug Guld og Sølv-Aarer velde!
Hav, Elve, Skov, Berfisk og Fugle, Frugt og Fæ,
Ja Kiøbmands Handel groer af Gran og Fyre-Træ.
Hvor ei Naturen dig har givet Kampe-Volde,
Din Væbned Løve der med Skandze-Kloe vil holde,
Og giøre sikker Værn. Dog estu fastest, hvor
Du fandt Kong Christian dend Femtes Fode-Spor.
Syv Ugger, Dage tre, hand reiste dig til Ende
Og lood sin Naade, Fliid og Omhue for dig Kiende
Mens Lauerviig har Vand og Douvre-Field kand staae
Skal derfor Kongens Nafh og Roos om Verden gaae.

*