Kingo, Thomas Chr. V's HiemKomst fra Holstein til Kiøbenhafn 1672

Paa Kong CHRISTIAN
den Femtes
Hiemkomst fra Holstein til Kiøbenhafh
den i May 1672.

VElkommen ønskte dag, bliv fuld af Lyst og Glæde
V Bred Silck' og Salighed paa Kongens Ære-Sæde,
Nu kommer hand igien med Blomster i sin Fafh
Med hierted til dit Liv o store Kiøbenhafh.
I hvert hans reifie-fied var Jorden alt til reede
At giøre tufiind skud ved Solens milde heede
Ud af sin riige Barm til ydmygst kiende tegn
At Kongen æris skal af hver sin Arve-Egn.
Lad lyvne Volden om, lad Avind skelv og blunde
Lad Dunne-Bafien gaa ud af Cartovers Munde!
Giør Himlen gandske fuld af slig een rygtis vind.
At Danmarchs Ævig May Giek nu med Kongen ind.

*