Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1722-12-04)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 4. december 1722. AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl. Postpåtegninger »6. Stav. 6«. »Francho Christiania«. A. M.s påtegning: kostede mig 14 β.

Veledele Hr. [p]rofessor!

Saa som mig af Her Claus Moncheboe, sogne prest her til denne menninghed, mig til bød 40 Rexd. per vexel paa Kiøbenhafn,s. 421hueelchet ieg i sandhed hafde [s]torligen nødig, huor forre jeg stoller paa deres fromhed og paa deres gode skriuelse, at der ennu shulle uerre god for haabning for mig hued cammeret, huor for ieg tager mig den drestihed til og trecher paa eder føretyue Rexdaller koerant mønt, og min vexel er vdgifuen d. 3. desember, huilchet ieg uel for mode, at i som en ven og patron tienner mig her vdi, at denne vexel matte bliue agsomtert. Ieg for vartter deres skriuelse med største lengsel og beder ydmygelien om for ladelse for min dristihed, dog vel for mode, at i iche tager dette ilde op. Ieg lefuer alle tider Deres oblisertte ven og tienner inde.

Stangeland d. 4. desember
Anno 1722.

Anna sal. Tormods
Torffuesens.

A Monsiuer
Monsr. Arnas Magnusen
professeur at seckretarie des Ardtives du Roy
a Copenhaguen

at af legges i Canicke strædet ner ved vor fruue kierke.

s. 422