Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1702-04-28)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 28. april 1702. AM. 285, fol., s. 140—41. Ásg. Jónssons hånd.

Beklager stærkt intet at have hørt fra A. M. og derfor ingen afgørelse at kunne træffe m. h. t. de med udgivelsen af Hist. Norv. forbundne udlæg. Sender et beløb til udgifter ved Series og en mindre sum til mag. J. Rasch. Berigtiger en rettelse til Series.

Thil Arna Magnuss. aff 28. april med Monsr. Peder Munch.

Aff 11. febr. med postinum var mitt seinasta, sem po eigi kom her fra fyrir 24. ejusdem, siden med pessum sama skipherra Peder Munch af Naskov i Laalandi pann 10. mart, sems. 374hann hefr afsendt med einum skipherra vid nafn Hans Hans[en]. Þar innan i voru Asgeirs bref til Islands, hann hafde og skrifad Monfr. til pann 4. edur 5. jan. og hafde po væntat eitt svar, enn eg se þad gengr eigi hradara enn vant er. Her veit madr echi at gera facit uppa nochurn lut, sidann mann eigi veit, hvert hann er lifande eda daudr; mer er þad nu so ohæglegt, at i steden jeg nu hafde kunnad med þessum manne ad senda so marga peninga Monfr. behofede til at accordera med eirn, sem vilde lata þrychia pa norschu historiu, efftersem jeg skrifade honum um, ef practicerast kynne, ellegar eff eg neydist sialfr at giora forlag firir alt saman, þa sendi jeg nu kun 60 rde., sem hann hefur i forrad, imidlertid hann gefur ordre effter fleirum og lætr mig vita oll umstendigh[eit]; sær sinne, og eigi vinveitt at virda folch i so langa tid eche svars, sem reide sig upa mann, og lata hann vada i reik i ollu. Monfr. vilde anname pessa 60 rixd. upa hina bokena, enn giora ser bethalt þat hann hefer utlagt upa exemplaria at lata innbinda, ellegar ef meira kann at vera prycht enn su 3½ bok, sem vid umtoludum, so og firir utlagda postpeninga, vilde og straxs schrifa mer til, hvort hann hefr fengit peningana; jeg sende og 10 rde. firir utan þa, sem eg bid hann vilie flyia Mag. Jacob Rasch 1 og taka hans qvittering firir; jeg kann eigi gefa mannenum ordre at lefvere honum pa, pvi eg veit eigi, hvert hann er i Kiobenhafn eda eigi. Nu trui jeg pad eina muni valida brefa seinchun, at Monfr. mun hafa latid þrychia bak þad eg vildi, enn par hefi eg errerat i, at eg hefi tekid Winetam firir Jomsborg, sem i odru opere verdr at corrigerast, hvar um in proæmio Metropolis Krantii pag. 30. et seqq. ex professo er skrifad af Davide Chytræo etc.

P. S. Jeg hafde og skrifad Monfr. adra fullmacht um pann islendscha arff, ef hann hefde svarat mer og eigi verit fullnægdr med missivet. Adieu.