Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1720-02-03)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 3. februar 1720. AM. 435 b, 4to, bl. 57-58. Egenh. Udskrift med særlig hånd (O. Sund).

Brev, hvormed Torfæi bibliotek (d. v. s. håndskrifter) oversendes.

A Monsiuer!

Saa som her nu forre falder denne skynne leilighed med en Islans farder, kiømandens nafn er Jørren Vinnekielde og skiepperens nafn Ereck Erecksøn, an gaaendes min sl. kierrestes bibliotet, som hannem her med til sendes effter hans beger af d. 26. Agu[st] nest af uigt. Daa er alle inbonne bøger ind packet vdi 8 tønder, for seilet i begge bonner, og en bombe, som alle schrefter ligger vdi, som nøgelen med følger. Huad frackten angaar, den verrer Han saa god og self ackorderer med di got folck der om; ellers maa han vide, at ieg hafuer schrefuet tuende brefuer, det siste af den 30. september, som ei er blefuen besuaret. Vil her med hafue Deres vel ædelhed al velstand for ønshet af Deres tienner inde

Stangeland d. 3. febriuari 1720

Anna sal. Tormods
Torffuesens.

A Monsieur
Monss-r. Arnas Magnussen
Professeur et Secretaire des Archives du Roy
a Copenhague.