Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1690-06-10)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 10. juni 1690. AM. 283, fol., bl. 53—54. Ásg. Jónssons hånd.

Klager over intet senere brev at have fået end af 3/4 og at det væsenlig kun indeholder kronologi og antikviteter. Udtaler sin mistro til A. M.s iver i udførelsen af hans forretninger, men må i øvrigt fatte sig i korthed. A. M. har ingen grund til at fortvivle; hans vilkår er i øjeblikket gode, og der kan snart tilbyde sig noget; en vicebiskop-stilling i Skalholt vilde ikke være at foragte, han har mere end hoved nok til at bestyre et bispedømme, og dette embede er mere uafhængigt end en lagmands-plads. Et godt præstekald på Sælland vilde også kunne nås. Om at gå til Sverig vil T. ikke udtale sig, men mener der kunde være udsigter i England. Tilbageviser en formodning om ikke at have fuld rådighed over Norðurå.

Thil Arna Magnuss. aff samme dato [10/6 1690]. Elschulege ven!

Þetta breff hripast aff desperation um hvar þer erud at finna, effter þvi jeg echert breiff heffe fenget fra ydur sidann d. 3. april, enn schriffade þo sidann thil och þar innann i thil commercraad Thor Mohlen och recommenderade alla þa sok i ydar provision; þad breff schriffar capitain Michel at haffa fenget ydur och schriffar mer svar uppa þad seinasta thil hans, med sama schipe och ydar och hans fyrsta breff fylgde med och pad aff 18. apr., enn fra ydur fæ eg hvorke svar ne þau documenta, sem þer lofudud mer, erud och i þvi breffve miogs. 40faorder um alla luti, utann chronologiam och antiqvitates, hvar uppa jeg kann ydr eche at svara, fyrr enn jeg fæ minar bækur afftur. Þ0 þacha jeg ydur illustration, enn eche þau famæle um allt hvad passerar, eche neffne þer Jon biscup eda hans utdrif, litid huxad um loford ydar at befordra þa fordring jeg hafde ydur umbedet. Þad gaf mer och suspicion thil ydar at schilnade, þegar þer einginn onnur document villdud taka med ydur, sem þer þo thil forna hofdud approberat at taka med: mogulegt verch var at lata stimpla handschrifftina, och þo hun alldri heffdi stimplud verid, þa kunne þad koma honum thil schada, enn mer echi, þvi eg var eche sialfur thil steds, þa hun var gefinn, helldur tok eirn kaupmadur sall. Anders Regelss. hana; her brast mer su tru thil ydar, enn onnur rad schyllde jeg hafa fenged, hefde jeg ydur eche truad. Echert breff hefi eg helldur fengit fra Bartholino, þad er helldur eche angelegit. Um alldur Haralldz grafeldar finnid ;þer i Egils sogu Schallagrimssonar, þvi hann var fæddur, þa Haralldur setti Eirich til rikis. Jeg læt nu soddann fara, þvi tiden er helldur einginn. þvi bodet sendist fra Augvaldsnesi strax efftir predichun thil Bergen, och svara uppa osch ydar at vilia vera attræder; verdid fyrst þrituger; off snemt er nu at desperera, och liffer vel vid goda condition, och þarff echi annad enn stunda upa occasion; hia konum och gomlum korlum schal mann vænta fiolmoda vilsens, enn echi hia ydur och ydar likum. Sama er mer i sinne sem fyrr; helldur er at vera vicebiskup i Schalholte enn vicelogmadur, alldri na 200 rixd. Schalholltz inkomst 300 jarder, ætla ec þar seu och 1200 qvielde, auk schola-jarder, sem sialfar hallda scholann; nu biscupstiunder. Meire heile er i ydar hofde, enn at þer eche schylldut kunna disponera þeim peningum, so þer hefdud bædi patrona och authorithat, enn vid logmansdæmi kunni þer at hafa fogeta a Bessastodum og annara þar gunst och authoritet, vid hitt at lata þa sækia ydur, enn þer eche þa. Vel kunnid þer och at fa gott prestakall i Sellande, och þar til promoverar Bartholinus ydur vel, enn lierads fogeda bestilling kemur echi thil tals. Um flutning thil Svia ræd jeg echert. England heffe jeg sagt ydur um thil forna, þo er nu i þessari tid echi at tala þar um; enda erud þer echi affgamlir oc haffid tid at læra þad mal och Anglo Saxonicam, och þegar ydar bok er ut genginn, þecher folcli ydur betur; kann so koma, þer kunnid at faae recommendation thil printz Jorgen; siden kann alldris. 41vitast, hvad af barninu kann at verda. Her hafi þer mina meining. Undarligt spursmal, hvort jeg mune hafa sellt nochut i Nordura thil sera Sigurdar; þvi schyllde jeg þa bidia ydur at selia þad och fa ydur bref och schiol þar um; hvorki hefi jeg honum ne odrum neitt þar uti gefid nje [skr. over edur] sellt, enn yferhond yfir anni hefi jeg fengid honum, meir eche. Nu bid eg ydur þad fyrsta at senda mer þau document, sem jeg hefi ydur umbedit, sampt almælt tidinde enn til lands, þar firir utan at lata mig vita hvad peninga þarf til pappirsins och hvorninn samanhenger med Orcades och Færeyiar etc.