Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1699-10-02)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 2. oktober 1699. AM. 285, fol., s. 36—38. Ásg. Jónssons hånd.

Har endelig, som det første siden april, modtaget et brev fra A. M., nemlig af 9/9- Har drømt om kongens død. Spørger til brevet af 8/4 (ikke indført i kopibogen), der ses at have indeholdt tillæg til Series. Undrer sig over, at han alene af bestillingsmænd i stiftet ikke har fået ordre til at rejse tils. 279Kristianssand for at aflægge korporlig ed. Sender kopi af bestallingsbrevet, med forskellige bemærkninger om stilling og arbejde. Om udgaven af Series (at A. M. vil skrive dedikation og fortale, m. v.). Formoder, at der nu måtte være udsigt (for A. M.) til en stilling på eller angående Island.

Citeret i Torfæana p. XXIV.

Aff 2. 8br. thil Arnas Magnussen.

Effter langa örvinglun (jeg kann echi describera þad odruvis) fech eg nu hans goda af 9. 7br., þad fyrsta 1 sidan 24. [ɔ: 22.] aprilis i vor, hvorche hefi eg fengid Eigils sogu eda þad stora breff med henne, echi helldur þad af 26. augusti, þo heyre eg nu, at min stiupdotter hefur sendt eitt breff i þessum dögum med einum manni, sem vildi til Bergen og er dreiginn fyrer bi, enn jeg hefi þad echi fengit. Jeg ætladi Monfr. munde hafa sagt goda nott, enn þo komid til min og latid mig þad vita, þo echi sem Sigurdr jarl i Orkneyum 2; madr sagdi mer i svefni, um þad leite vor allra höisaligste herre nu do, at nu væri kongrinn af Frankarige daudur, og jeg þachade gude, at þad gech echi yfer minn herra, enn þa jeg vaknade, vard jeg hræddur, at þad mundi vera öfugdreyme. Echi neitt veit eg, hvad Serie lydur, echi helldr hvort Monfr. hefur fengid þad jeg sendi til minnar vertinnu i Helsingör i vor, sem atte at færast þar inn, af 8. april, þar næst af 21. junii, þar var med Hector Boetius, þa af 12. julii med postinum. Nu skrifadi jeg med Monsr. Jörgen Rasch, sem til forna hefur verid hia Rommer og þecher Monfr., af 23. 7br., sem eche kann at vera framkomet. Aller her i stiffte hafa fengid ordre at reisa til Christiansand at afleggia þeirra corporlig eid andleiger og veraldleiger, utan jeg, sem nochorum echi misfellur, og þeim helst sem jeg hefi gott aff forschuldat, meina þad see nu uti med Øve Giedde, sem bonden sagde 3, enn þess omaks og kostningar kand jeg aan vera, siden stifftbefalingsmanne og biscope þad so fellur; mun koma þar af, hvorigum mun þichia jeg stande under sinne direction. Nu sende jeg effter Monfr. anleding bædi copie af bestalnings brefinu og forandringum og benaadingum ; kand bestalings brefvit confirmerast, vere best, enn eff eche, þa su benaading um launenn 400, og abæter 200, þa jeg læt nochuts. 280prenta. I aar vænte jeg see fri, þvi echi eru full 2 aar, sidann Orcades utgeingu, og er þar benading fyrir. Nu munde Series koma vel til passa, eff hun annat hvort straxs eda til nytt ar yrde ferdig. Refutationem Johannis Magni setur vel Monfr. til baka, enn dedicationem og proloqvium conciperar hann og vel sialfur under minu nafne; Arngrimur er vis til at giora visu framan fyrer. Jeg veit eche, hvort Monfr. muni hafa noga peninga til confirmatiunnar, enn lanar hann nochud, skal þat og umsyslann honum effter fornöye bethalast. Nu kynne ampt Kalldalandz losnast, hvar til slægur vera kunne, enn secretera til þess landz þychist mer giörast fornöden, sierdeilis i soddan tilstande etc.