Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1698-09-17)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 17. september 1698. AM. 285, fol., s. 1—2, Ásg. Jónssons hånd.

Har modtaget, men hidtil ikke besvaret A. M.s breve af 16/7 og 6/8. Stavanger-brevene skal afsendes, så snart der bliver skibslejlighed. Skriver nu for at meddele indholdet af et fra assessor Lorentzen modtaget brev med opgørelse over de til udlandet sendte eksemplarer af Orcades; T. ønsker en fuldstændig afregning med ham. Endv. tilbyder L. i forening med T. at bekoste trykningen af Series, hvad T. er tilbøjelig til at gå ind på.

Thil secreter. Arnas Magnussen aff 17. 7br.

Monfr.!

Tvenn breff heffe eg feingid fra honum, sem echi er uppa svarad, af 16. julii og 6. aug., mitt seinasta til hans var af 20. [d. v. s. 29] julii, sein mun vera framkomit og svarat, þo svar se ennu echi komid; jeg referera mig þar til. Nu svarast til þessa: 1°. Um brefinn, sem Hans Exc. Moth skrifar, þau bida nu effter skibrum, sem er dags væntandi, og sendast med brefi til Hans Exc. Visiteurin vid höyevahrene hefur lofat at lata mic vita, nær skipid kemur; þa sendi jeg og bref til Monfr. og þar svarast upa þessi hans seinustu. Enn þetta er nu efnid ordanna, at jeg fech bref fra assessor Lauaratzsen [!] — þann titil furdar mig Monfr. hefur eigi latid mic vita, þar hann er þo verkligr —, hann seigist hafa sendt exemplaria af Orcadibus 40 til Leiptzig, 40 i Amsturdam, 40 i Frankfurt, 50 i Londun hia Mag. Ifvers. 241Brinch, og seigist vilia visa Monfr. bevis þar uppa, ef eg vil, enn jeg vil echi tortryggia manninn. Enn þetta er echi nog, jeg bad hann villdi giora afreikning med Monfr. um þad, sem resterar þaa min anpart, nær þad er aftekid, sem jeg hefi fengid til forna; hann hefur vel mina qvittering firir þeim exemplaribus, sem jeg hefi tekid hia honum; Monfr. hefur og registur þar upa, og þad bid eg Monfr. at efftersia, siþan kann madr dispensera þar um. Hann bidur mer til i þessu brefi at þrychia og reida nochud i Serie, þegar vid erum accorderadir um orkinn, og vill strax hafa svar, þvi þat þoli enga dilation, seigist hafa feingid nyia tyþos; jeg svara, at jeg vili giarnan hafa þann stærsta deil þar af prentet i vetur, þvi leingur ma þad eigi dilaterast, og at jeg hafi beþit Monfr. at accordera þar um; kunne þad at fara sem Orcades, at hvor rede sinn halfpart, og jeg betids fai þa resolution at vita, þa skal jeg straxs giora anstalt um peningana. Þetta læt jeg Monfr. nu vita, hvad eg hefi svarad honum, og mun best vera at ganga at þvi, ef echi er kostur a betra; en ser Monfr. betra rad, þa er þvi at taka. Jeg hefi skrifad Monfr. til um þa peninga hia Mag. Flitz, Asgeir hefur og skrifat honum til höfliga, enn firir eitt kemur, echert svar, hann visar exemplum at hrapa eigi at hialpa i naudum. Jeg vænti svars fra Monfr. og ordra um jofurs kver og catalogum fra Monfr. effter lofordi, so og um errata i Orcadibus at lata þrychia, þar um skrifa jeg nu Mons. Laarentzsine til, so jeg einhvern tima kynni fyrrast skomm. Vil so etc.