Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1692-11-24)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 24. november 1692. AM. 284, fol., bl. 35. Ásg. Jonssons hånd.

Det er T.s fjærde brev uden svar fra A. M. Gentager anmodninger ang. testamentet samt arbejdet på Orcades og Færøer, og meddeler, at han i brev til Moth har klaget over misligholdelse af et af hans svoger oprettet testamente, iflg. hvilket et legat var tillagt høreren ved en lektie i Stavanger skole.

Thil Arna Magnussonar aff 24. 9br. 92.

Þelta er vist mitt fiorda med þvi eg schrifadi fra Helsingör, hvort þer þad hafid fengit, veit eg eigi. Fra Mons. Hegelund hefi jeg fengid tvo sidan bædi med schipe, þo lenge hafi verit under veigs; væn ti nu hvern dag svar fra ydur med postinum. Jeg ved i reik um allar minar sakir þar nidri; obtinerid þer eche um testamentit, þa bid eg þer þo takid oli documenten til ydar och forvarid, þvi eg þori echi at betrua postinum þad, þar jeg er so titt brendur; enn obtinere þer þad, mun Monsr. Hans Hendrich Tonder utleggia peningana, eda þad ma bida i cancellienu effter vexsel. Jeg tvila echi upa, at Orcades og Færeyiar eru vel komnar undir revision, kandsche snart censureradar; þegar jeg þad veit, schal eigi lengi bidast effter þeningunum, och heffi jeg schrifat renterischriffara Petur R. s., at hann villde bestilla her up til nytt aar assignation upa öll launenn, sidann so mikid lidur arid, þvi at schiffta þeim i tvo parta schal eigi sva obtinerast. Jeg varta dagliga effter breli fra ydur, og villdi eg vita effter lofordi almælt tidinde. Jeg schrifadi Her obersecreteranum thil og sendi honum testament, sem min konis broder hefur gefid til einnrar lectiu i Stavanger, og sialfur innstifftad capital 800 rdr., med condition at hans næste svaager schyllde alltid hafa jus at præsentera eina personu þar til, nu klagar heyrarinn, at hann hafi echi notid utan 30 rd. i aarliga rentu, restenn er lagdur til annarrar lectiu heyrara; þad hefer echi fyrr firir mer verid andregit. Nu er testamented þar med rygged, enn þad hefer vist eirn aff forrige biskupum giort; vor biskup remitterar mig nu til hans, enn hvar hans competenss. 158forum er, veit eg eigi. Vill biskupinn stefna honum inn firir sig og capitulet, þore jeg kanscliee mæta; vili hann helldur i myndilegheitum forlika ochur, see eg helldur hann tali sialfur fyrst vid hann. Her obersecreterers breff er datered 14. 8br., kom fra posthusinu i Staffvanger 26. ejusdem; þar bid eg hann vilie vid ydur gefa mer svar; villdud þer nu, ef þad lætur sig gera, erindra hann þar um, og segia honum jeg se radlaus um at stefna þeim daudu biskupum, þvi hvarki veit eg veiginn til þeirra eda þeirra forum; jeg meina þeirra ologligur giorningur kunni vel ganga til baka, þo þeir seu eigi til svars, etc.

P. S. Hand ville hielse secretere Otterklo 1, og lata hann vita, at þad er schrifad, sem jeg hefi lofad Gudmunde Olafss.; hans loffte och so mætti effterkomast thil ydar thil foraaret. Mons. Þordur mætti heilsast.