Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1705-10-20)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 20. oktober 1705. AM. 285, fol., s. 349. Skriverhånd (Sigurður Ólafsson?).

T. meddeler, som efterskrift til sit brev af 5. okt., at brevet først nu kan afgå med et i Karmsund ankommet købmandsskib, hvorfor han indlægger dette (forekommer ikke i original). Købmanden fortæller, at A. M. er rejst fra Island og vistnok befinder sig i Kbh. Han nedsender, til besørgelse ved mag. Rasch, til prof. Vindings censur I. del af Hist. Norv., til Harald hårfagre, på ny gennemset, så at fabler så vidt muligt er fjærnede og tidsregningen revideret. Har til mag. Rasch sendt de til hans andre værker hørende dedikationer, som straks skal trykkes. Har været i tvivl ang. Vinlands breddegrad, som han sætter til 49.

Postchrifft af brefe til Professor Arna Magnuss. schrifudu 5. octobr. [1705].

Þetta bref er schrifad sem hann sier og hefur leiged hier til schipa ferdar. Nu i dag kom Monsr. Peder Nielsen, sem er kaupmadur a Diupavoge og liggur med schiped upp i Carmsunde hann lofadi ad taka þetta med, þvi bryt eg pad nu upp.s. 399Hann seiger mier Monfr. mune vera reistur [fra] Islande og mune nu vera Hafniæ, þvi sende eg þetta; filger og med til Hr. justits-raads Vindings censur, sem Mag. Rasch bedes at levere, sa firste partur af mynu verke til Haralds Harfagra, sem jeg hefe enn nu diligentius efftersied og teked burt, so vydt mogulegt er, fabulas, redigeret synchronismos Daniæ, Sveciæqve regum til Noregs herra, so vydt mogulegt er, og forandrat seriem i faum postum, teked 61 ár fra Auni Grandævi ættartale og lagt til de forige (þvi ein fabul um hann schrifast), so koma synchronismi samann. Jeg hefe sendt dedicationer af Gronlandia, Vinlandia, Hrolf Kraka sogu og præfationem af Vinlandia til Mag. Rasch til Stavanger, sem eche kiemur þar fra firer næsta post, vona þetta kome firre. Jeg sende þar med bref til Hr. obersecreterer Vibe um resolutionem og min viderpartis erkläring, og mun koma nidur þann 13. edur 14. novembr., þvi bid eg Monfr. villde þa erindre ham, ef eche verdur firr, þo jeg giarnann oschade med firsta. Gronlandiam hefe jeg dediceret Gyldenlew, Vinlandiam Gabel, Hrolfs sogu Vibe og Seested. Monfr. les þær vel hia censore ellegar Rasch, enn utann uppehalld verda þær ad þrickiast. Um latitudinem Vinlandiæ scrupulera jeg af eykt og nons signification; jeg helld hana liggia under grad 49 og vera Terre Neuve eda þar um kring, enn eche Estotilandiam. Adieu d. 20. octobr.