Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1691-06-14)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 14. juni 1691. AM. 283, fol., bl. 172. Ásg. Jónssons hånd.

Har modtaget A. M.s brev af 9. maj og katalog over Bartholins bibliotek, men beklager ikke at have nogen formodning om priserne. Det er trange tider, dog vil han lade købe det nødvendigste, højest for 50 rdl., og nævner en del numre. Minder atter om det orknøske pantebrev.

Thil Arna Magnussonar aff 14. junii. Intime amice!

Eche veit jeg, hvad jeg a ad schriffa. Ydar aff 9. may med capitain Michel er bekommet, þad med postinum ennu okomid; jeg hefi dulist vid þad, enn kann nu eche leingur at hætta þvi. Þacha ydur fyrir Innocentii bref, och catalogum, hefdud þer latid mig vita, hvad þer meintud ungefer munde kosta þessar bækur; hier er nu so olydanleg peningatid, þvi hvorche fæst gage, och schattar oheyrdir, þo verd jeg at behalda þvi, sem ydur synist mer omissanligt, so sem folio 38, 558, 560, 561, 562, 571, 619, 672, 678, 679, 702, 913, 960, in qvarto 33, 262, 265 Jacobi Usserii Chronologia sacra, 299, 323, 325, 327, 369, 384, 407, 418, 455, 457, 497, octavo 183, 188, 192, 253, 290, 293, 297, 304, 308, 12mo 11, 59, 61, 115; his adde Cornelium Taciturn, eff hann er med godum stil 1. Af ollum þessum bid jeg ydur ad utvelia þa, sem ydur þycher mer mest a liggia; 50 rd. vil jeg spandera och eche meir, enn peningarnir schulu sendast per vexsel, strax jeg veit hvad keipt er. Um Orcades veit jeg eche,s. 144och effter þvi jeg hefi echi fengid ydar breff þar um, veit jeg eche, hvad jeg schal giora; lika villdi jeg vita, hvort obersecreterer hefur eche nefnt vid ydur umm þad original cessions bref uppa Orcades at lata uppsækia; talid eitt ord vid Peder Rasmuss[en] och forheyrid vid hann, hvort hann hefur forhaab- ning 1 at udverche mier Her ober-rentemest[ers] ordre uppa mitt gage aff Rye fylche qvartalvis thil fogedantz Fr. Peders[en] T[önder]. Þrisvar heffvi jeg schrifad honum thil, enn echi svar fengid; jeg hefi echi heldur neitt sent i aar, enn þo schal hann þar firir echi gleimast.