Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1699-11-07)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 7. november 1699. AM. 285, fol., s. 42—43. Ásg. Jónssons hånd.

T. har nu fra biskoppen — i stiftbefalingsmandens fraværelse — fået opfordring til skriftlig edsaflæggelse, med undskyldning for, at man ikke vidste, at han havde kgl. bestalling; dog vil der muligvis tillige blive afkrævet ham korporlig ed. Dette bedes A. M. skaffe ham fritaget for hos oversekretæren. Håber på nogen indtægt af solgte bøger (Orcades). Sender en forespørgsel til »søster« madame C. de la Rosche om et brev, som hendes søster har sendt T. fra Ostindien.

Thil Arnas Magnuss. af 7. 9br.

Mine af 23. 7br., 2. 8br. og 16. ejusdem, fyrsta og sidsta til sios, milleste med posten, hvar i var copie af bestalnings brefvet og allt þar til heyrde, tvila eg echi at vera framkomet; eigi er enn bok ne bref frammkominn til min, þvi kann eg eigi þar til at svara, enn vænti þess þo med fyrsta nordan vinde fra Bergen. Efnit er nu at lata Monfr. vita, ad biskupinn hefur sendt mer i stifftbefalingsmanzins absence (þvi hann er af honum þar uti comitteradur) eidinn skrifftligann med mundtlig excuse, at stifftbefalingsmadrinn echi visse, at jeg hafde kongens bestalning, saa obscur er þad charge, þo seigist hann eigi kunna at loffa at halda mig fri firir corporligum eide þar med. Enn nu so til aars vili þad falla mer þungt at reisa so margar milr alleina. Þar sem Monfr. synist, i þvi hann sækir confirmationen, at til kiende giffve obersecreteren eda ödrum, at jeg hafi giort eidenn, þa skrifar hann þad undir mina hond, þvi eg vil echi skrifa honum til, so hann echi þar af skuli merkia mina hond, ef Monfr. kann hafa skrifad annat tilforna þar undir. Jeg hefi skrifad Sr. Peder Rasmuss. renteskriffver og Johan Laarentzsen og echert svar fengit; munu ennu echi bækurnar vera selldar?s. 285Jeg vænti þo Monfr. mundi fa þar nochora peninga, ef hann hefur eigi nog til forna. Monfr. villdi vera so goedur og flittugast heilsa min syster madam Carin det [!] la Roche, capitain Alsis, hun ville lade mig vide, hvad hun hefur gert af þvi brefì, sem hennar syster Antonette skreif mer til fra Ostindien, jeg hefi þad eigi fengit; hennar, sem hun schrifade capitainen til, liggur og her til vidari ordre etc.