Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1697-03-01)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland 1. marts. 1697.] Udat., men datoen ses af A. M.s svar 1/4. AM. 284, fol., bl. 160—61. Asg. Jónssons hånd.

Har endelig gennem A. M. selv fået besked om hans tilstand, som han forgaeves har forespurgt sig om uden andet udbytte end på anden hånd at erþære, at han foregående sommer agtede sig til Hamborg; véd ikke, om A. M. har modtaget hans brev af 13/2 96. Er forvisset om, at gehejmeråd Moth og etatsråd Meier vil vise sig trofaste mod A. M. Påtænker at rejse til København, men frygter for kapere. Nævner et rygte om mag. Blix’ besvogring med Moth og udnævnelse til rektor i Slagelse, og spørger til Thor-Møhlen. Orcades har kongen beslaglagt, indtil fordringerne på Orknøerne kunde udførlig fremstilles. Spørger til Benedikt Magnusson, som skulde afløse Asg. Jónsson hos T.

Om T.s næste brev til A. M. foreligger i kopibogen kun »Aff samme dato (24/3 97) thil Kongl. Majst. Archiv secreterer Arnas Magnussen«. Sandsynligvis har brevet, ligesom det umiddelbart foregående til arkivskriver J. Lauerentzen, handlet om udsendelsen af Orcades, hvilket værk T. nu tror færdigt. — Hermed stanser foreløbig Asg. Jónssons hånd for igen at begynde 27/4 98. Dog findes endnu nogle breve indførte i marts og april. Somren tilbragte T. i København, og under hans ophold her udkom endelig »Orcades seu Rerum Orcadensium Historiæ libri tres«, folio. — Fra T.s ophold i hovedstaden foreligger en ansøgning af 19/7 97, om at den kgl. resolution af 15/6 95, hvorved bestemtes, at T. i de år, hvor han lod noget trykke, skulde oppebære 600 rdl., ellers 400 rdl. arlig, må læmpes således, at han i de nåste 2 år uden yderligere udgivelse får 600 rdl. udbetalt, da Orcades har været så dyr og har foranledet 3 kostbare rejser til Kbh., hvilket bevilgedes 24/7 97 (Assignationskontorets kopibog over kgl. ordrer og resolutioner, Rigsark.).

13*

s. 196Thil Arna Magnussonar. — Sierdeilis elschulege goede ven!

Tandem, sem Þo geingr mer effter oschum, at jeg fæ relation fra honum sialfum um hans thilstand, sem jeg Þo lenge hefe sækt effter hia Sr. Johan Laurensen og echi fengid annat, enn hann vente sig thil Hamborg i sumar var, og eingen tidende fra honum. Jeg schrifade honum thil Þann 13. febr. forleden aar och let hann vita minnar salugu konu kristiligan afgang; brefid var aderesserat thil Sr. Johan Laurendsen, veit iche hvort er frammkomid, einginn svar feingid, exemplar af hans opus iche helldur, heyre aff ödrum se ankommen thil Bergen, er Þrisvar eda fiorum sinnum citerat i Doctor Sperlings Archiepiscopi Absalonis testament. Faatt schriffvar hann nu og öngvar Þulur. Þat er væntande aff Hans Excell. Geheime-rad min herre Moth villie och offerera cadam thilfornar 1 1, sem kong Sverrir sagde, och halide ut thil endans Þad hann hefur byriat, och lata beneficia vera perfecta, so hefur hann hingat thil giort vid mig. Þad er mer kært, at minn herra Estatz-raad Mejer er ydr godviliadur, Þo eg vite Þat thil forna; ollum ærlegum godum monnum vill hann vel; Hans Excell. Hr. Geheime-raad Moth recommenderede mig thil hans, sinn lika i sinne, Þer faid vel at Þechia hann. Hann seger satt, jeg hefi asett at reisa nidur effter pascha, ef gud loþær, utann ofridur banne, Þvi her er hrædsla kominn upa oss, mer fellur eche at upbringast fanginn, med Þad töy sem eg hefi under höndum; vilde giarnann ydar underretning bædi um Þad och annad med allra fyrsta. Vilie per echi ennu vera attrÞdur 2? Vor Herra fyrst, so sa gode herra Moth, sia ydur vel einhvorn þærborda, innann langt lydur. Her er sagt, at Mag. Blixs hafve fengid Hr. Geheime-raads min herra Mothis syster eller syster datter, og se ordinn rector i Slagelse; latid mig Þad vita, och hvornin Sr. Thor Mohlen lyde. Eigi neitt veit jeg um minar Orcades, vidara enn Hans Majst. hefur latid Þær arrestera, Þangad til hans prætensioner færast ut; sidann hefi eg echert svar eda breff fengid fra Sr. Johan Laarentzson 3. Latid mig vita, hvad af er ordid aff Benedixs Magnussyne, hann schulle hafa verit i Asgeirs stad 4 etc.