Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1703-09-11)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 11. september 1703. AM. 1057 IV, 4to. Oblatsegl. Hele brevet (incl. underskrift) er med Ásg. Jónssons hånd, men tillige foreligger dennes kopi i AM. 285, fol., s. 227-228.

T. har erfaret, at trykningen af Gronlandia, under forskellige påskud, bestandig udsættes, hvorfor han beder A. M. tage sagen i sin hånd, igen tage til sig de mag. Rasch leverede penge og, om nødvendigt, selv gøre udlæg.

Stangel. d. 11. 7br. 1703.

Monfr.!

Þann 24. aug. skrifadi jeg honum til langa þulu, þo jeg einginn tidinde fra honum hafi; nu heyri jeg, at Gronlandia er enn þa echi begyndt at þrychiast og þat firir einar og adrar excusationer, sem mer koma framandi fyrir, þar firir skrifa jeg nu Mag. Rask til, at par sem Monfr. kemr, þa honum alt saman at ofverlefvera, og bid Monfr. vildi taka þad under sitt vængiaskiol og lata þrychia foert, og par sem Monfr. tekr þad til sin, saa tekr hann og peningana hia Mag. Rask, sem hann sialfr lefveradi honum, og giörer reikningskap med hann. Finnr hann sig nu so aurasterkann, sem jeg iche efa, at hann kann leggia ut nochud, var vel, jeg skal senda honum peninga i gien per vexel. Her med dend høyeste befalet og stedze forbl.

Monfr.
beredvilligste th.
Thormod Torffuesen.

Velædle Velbr.
Arnas Magnussen.
Kongl. Majts. Archivsecreterer og
Professor udi Kiøbenhafn
thienstl. a Kiøbenhafn.