Magnússon, Arní BREV TIL: Torfæus, Thormod FRA: Magnússon, Arní (1697-12-11)

ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS. København 11. december 1697. Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. — T.s påtegning: »aff A° 97 d. 11. Decemb. bekommit d. 9. Januarii Anno 98 fra seign. Arnas Magnusson. Svared d. 10. Januarii«.

Har modtaget T.s brev af 8. okt. (kendes ikke) sender hermed et af T. bestilt vielsesbrev, som koster 12 rdl.; mag. Flitz har fremdeles ikke betalt. Fremhæver, at han siden T.s afrejæ har sendt 4—5 breve (som altså T. synes endnu ikke at have modtaget), af hvilke det sidste (af 30/10) er det vigtigste, hvis indhold A. M. nu til dels gentager. Om Ásgeir Jónsson nævnes, at han, hvis han var i Norge, for A. M. kunde have gennemset islandske privatbreve til T., særlig fra præsterne Torfi (Jónsson) og Sigurður (Sigurðsson) og ordnet alle A. M.s breve efter aftale. sender et par ord til »sønnen fra Bjarnastaðir«, beder T. forstrække ham med lidt penge, hvis det behøves, og er villig til at besørge et brev fra ham til hans fader. Københavns gader er for tiden usikre ved aftenstid på grund af røvere, hvoraf dog nogle er grebne. Jón Gíslasons. 205har A. M. for 14 dage siden fået fri fra soldater-tjænesten, man vil nu se at skaffe ham lidt at leve af, indtil han til foråret rejær til Island. Afdøde biskop Tords søn Brynjólfur tilbringer vinteren i København.

Mon frere!

Hans af dato 30. Octobr. hefi eg firir 8 dögum vel medteked, bid um forladelæ ad eg ei samstundis þaruppa svaradi, olli commissionen um vielæbrefed nockurn part og ennu fleiri forhindranir. Nu ændist þad hier med og kostar 12 Rixdle, sem eg utlagt hefi. Öngva peninga hefi eg ennu feinged fra Mag. Valdemar Flitz og ei veit eg, hvad þar um mun verda. Effter langsama bidlund fieck eg bref fra honum first i Novembri, lofadi hann par inne nefnda [skr. nefndna] peninga strax effter Martini ad betala og sialfur hier þar um ordres stilla, sidan er eckert uppa filgt, þó þiker mier liklegt þad einnhverntima frammkoma muni; skal og vid eina vissa personu þar um amálga láta. Þetta er annadhvert fiorda eda fimta bref, æm eg Monfrere sidan ockarn skilnad sendt hefi, öll i godra vina couvertum, þó hafa pau öll marklitel vered firer utan þad sidsta, hvarinne eg gat um Asgeir, ad hann ei sier voga þordi á haustreisuna, ottandist ad inni friosa kinni undir vegs; þesæ hans hiervera er mier bagaleg, þar hann eitt og annad hefdi hia Monfrere kunnad i giegnum siá, bædi Islendinga ændibref til Monfrere, hellst Sr. Torfa og Sr Sigurdar, æm og min bref öll samanleggia effter umtali. Hann hefur nílega feinged bref fra Svium, hvar inni þeir uppa standa, ad hann strax koma skuli, og bioda 250 die Silfr mint, hann hefr svarad og stendur uppa 300 die, og ad sier Kongl. bestalling ændast skuli. Stendur þad so. Benedix er ei kominn, hvad eg til forna skrifad hefi. þá peninga, æm hann mig umbeded hefr hia einum Iislands kaupmanni ad taka og Monfrere ænda, hefi eg og ei ennu uppbored. Sr. Jon Thorkelæn er allt expederadur oc vígest a föstu, verdr so Magister. Hier innani liggur ædill til sonarins fra Biarnastödum, bid vel bestillest, æm og, ef hann nock ura fárra peninga nödsynlega med þarf, þá bid eg Monfrere honum þar med secundere uppa minn reikning. sedill fra honum til sins födur kinni og innaní Monfreres bref til min (þá skrifar) stingast. Fretter aungvar man eg skrifverdugar, nema ad madur má nu athugasamlega ganga á götunum a qvelld sökum reifara, af hverium þó nockrer náder eru og munu sin laun fá. Joni Gislasyni nádi eg firir 14 dögum fra sínu strídsmannz standi, fer hann til Islands i vor, i midlertids. 206siá menn, hverninn hann i vetur lifa kann. Mag. Þordar Sal. sonur Bryniolfr er hier, kom i haust og fer heim i vor aptur. I einhveriu mínu brefi, eg meina þvi sidsta, skrifadi eg, ad Doctor Wolf Bibliothecarius sagdi, ad til Oberst-leutenant Molck, sem nu er i Christiania hos hans Höi-Excellence, eru allareidu geingnar Konglegar ordur Kongsins pergaments bækur ad medtaka, munu þá og til Monfrere adrar geingnar um bækurnar ad levera certis tempore et loco, hvar um hann þá eckert taladi; hann sagdi i Kongæns Bibliotheqve findist tvenn Monfreres revers, eitt miög gamallt, hvad eg þá, og nu, til effterriettingar skrifade, far Monfrere sagdist sitt revers apturfeinged hafa, enn hier af er ad siá, ad hann mun tvenn utgiefed hafa. Einkum bid eg, ad Monfrere, þá hann bækurnar leverar, grandvarlega tilsiáe, ad far ei ibland komi neinar af Universitetets, þvi þá kinnum vær feirra qvitter verda, ef til villdi, enn vær villdum þær helldur hafa enn adrer. Nu er eckert tilbaka nema ad befala Monfrere guds vernd og varatekt um öll okomin dægur. I det öfrige forblifver

Monfreres
tienstskyldigste tiener
Arne Magnussen.

Kiöbenh. d. 11. Dec.
1697.

A Monsieur
Monsr. Thormod Torfvesen
Historique du Roy
a Stangeland.

par couvert