Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1698-10-15)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 15. oktober 1698. AM. 285, fol., s. 3. Ásg. Jónssons hånd.

Giver anvisning på, hvorledes trykningen af Series snarest kan gennemføres. Enkeltheder i værket vil vistnok behøve forandring, som A. M. har kunnet se af det tilsendte; i særdeleshed nævner T. behandlingen af Ragnar lodbrogs historie — dette refereres i J. Erichsens redegørelse for Series i fortalen til Torfæana p. X—XI.

Aff 15. 8br. thil Secr. Arnas Magnuss.

Jeg vil nu ætla, at Valdhama[r] refur neidist til at slaa ser til retta, sama var þad med Asgeir, eigi fech hann eitt svar. Mer þichir Monsr. Lauarentzsen eigi vel giora, at hann eigi vill fella sig vid errata Orcadensia at lata þrychia; þar sem Monfr. fær peningana hia Gve[n]di Ketilssyne eda Benedix Magnuss[yne], mun hann þa taka þad upa sig, enn Valdhamars peninga, sos. 243vitt þeir na, til Seriem, enn þar þeir na eigi lengra, þa skal vexsel gefast uppa resten, yrde Series echi meir enn halfpart ferdug i vetur, þa munu þeir peningar duga; enn so sem vid siaum stunder lida fram og bokinne lidur, svo skal dispenserast med peningana, ef Johan Lauarentzsen vill eigi participera halfpart, sem hann þo i sinu brefi hefur offersleiged. Jeg skrifadi Monfr. til med 1 Oluf Lauritzsen d. 24. 7br., þar i fylgi var og skipper Rasmus Thomæsen, sem hafdi þa w. raf og ½ ancher multebær til Monfr. og eitt heilt til Monsr. Lerche; madrinn hefur heima i Nykiöbing, þad mun nu framkomit. Monsr. Blatt var i þeirri för. At Monfr. seigist med flid og fornöyelse lesid Seriem, er mer kiært, enn þegar hann lætur þrychia, grunar mig eitt og annat muni observerast, sem umbota þurfi, svo sem hann kann at sia af þvi, sem jeg sendi honum um collation vorra scribenta med odru, um fundationem Christianæ religionis in Dania og Haralldz blatans historiu, sem eg nu eigi veit betur at corrigera, enn efftir er X. cap. de Ragnare Lodbroche, sem jeg villdi væri giordur i fleiri cap., hvar uti bevisast, at fleiri Ragnarar haffve verit til: 1°. af linea recta ascendente, 2°. af linea descendente, 3°. per synchronismos tum regum Sigurdi Fabnericidæ, Ermannarici, Giukungorum, sem jeg meina hafi lifat i þess fyrsta Ragnars tid, so þad verdur at corrigerast, sem þar er i mot, 4°. per synchronismum regum tributariorum, sem echert koma vid þann fyrsta Ragnar, enn vid hinn seirna Sigurdar Hringssonar, enn jeg mun verda at skrifa þetta upa annann mata, so jeg verdi mer echi sialfur contrarius. Um Jornandis auctoritatem, hvort hann er supposititius edur ei, kann blifa vid Monfr. resolution. Öngvum man jeg at hafa laant Haraldi Pulchricomi historiam, sem jeg sialfur hefi skrifat, man echi helldur betr enn hun kom nidur, þo villdi Monfr. heyra, hvert jeg eigi hef laanat Monsr. Lauarentzsyne hana eda Doctor Sperling etc.