Magnússon, Arní BREV TIL: Torfæus, Thormod FRA: Magnússon, Arní (1690-12-27)

ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS. København 27. december 1690. Access. 8. Egenh. Torfæi påtegning: »A° 90 aff 3dia Joladeigi bekommit A° 91 d. 21. Januarii fra Mons. Arendt.« Brevet er beskadiget ved hensmulring langs ydre margen, sidste linje forneden er næsten helt bortsmulret og bagsidens øverste linje angrebet.

Har tilskrevet T. for nogle uger siden og meddelt Bartholins død. (Dette brev er tabt.) A. M. er nu flyttet til dr. C. Bartholin og skal fra foråret bo på Borchs kollegium. Har påtaget sig at gøre I. bind af (T.s efterladte) Historia Ecclesiastica færdig, og Moth har lovet derefter at ville hjælpe ham. Beder om T.s anbefaling hos Moth til antikvar-posten. Angående fri brevforsendelse kan A. M. intet opnå, kontrollen på posthusene er nu så skarp; for sidste brev har han måttet betale 3½ mk. A. M.s svar på T.s sidste breve ligger forlængst færdigt, men er blevet for stort for posten og må vænte på skibslejlighed. Eneste udvej er, dersom Moth vilde tillade afsendelse i sin couvert. Axel Juels sag er nu til ende, han undgår livsstraf, men skal bøde 3000 rd.; forhåbenlig vil Worm nu kunne censurere Orcades. Gehejmeråd M. Goie (Gjøe) er falden i unåde (vistnok i anledning af denne sag), og baron Juel og admiral .luel siges at ville forlade hoffet. Et nyt akademi skal oprettes i København. Nogle skibe ers. 111tagne fra Hollænderne. En ny biskop på Holar vil næppe blive udnævnt. Hvad T. kan have brug for af Bartholins bibliotek, skal blive indkøbt.

[Ve]lædle Mikilsvirdande fautor!

Næst allrar lucku og heillaoska til nærverande Jola hátidar [oc] effterfilgiande nyt aars oc allra okominna tίma læt eg h[ann] vita, ad firir nockrum vikum skrifadi eg honum til og skickade .... Helsingör; veit ei, hvört firirkomist hefur. Þar i tilkinnte eg hönu[m] min oleligheit, sem ad kominn eru sökum mins Saluga patron[s] burtköllunar 1 Þar um tiaer ecki mikid ad gremia sig; þad geingur so giarnan til, þeir, sem nockud duga, fara burt. Nu er þad um mina hage ad skrifa, ad eg er fluttur til Doctor Caspar Bartholins paa Vorfrue kirkegaard oc verd þar til vorsins 2, kiem sidan i þad collegium, sem Sal. Cancellieraad Borck hefur uppbiggia lated. Hefe eg lofad ad giöra ferdugan þann firsta part af Historia Ecclesiastica, og Moth so afftur avikist mier, ad þvi giördu, ad lidsinna; allt fer einnhvern veg, þa illa, ef ei vel. Þo er eg ennu v[on?] gódur. Nu være mier stor faveur, ef hann ved leilighed vil[lde] skrifa Moth til og par occasion inngiefa hönuin þann þanka, ad eg .... so vel sem annar kinne ad forestaa antiqvarii forretning. Han[n] [er] ad sönnu allareidu minn þatron, enn væri stor hialp, ef ofan a [ann]arra recommendationer kiæmi attest fra þeim, sem Moth veit a[d] ödrum framar er i soddan versered. Þo begiera eg ecki neirn cha[ra]cter, firr enn sa firste þartur buenn er. Hvad brefaskiffte hier a mil[le] angaar, er eg radalaus þar uti. Nu er so sterk inspection i posthusunum, ad hvörki i Renteskrifaranna nie annarra convertum kunna bref fri ad ganga fra nie til, oc ei er ad ætla uppa ad skrifa mier til i þeirra convertum; sama er um Johan Banner, hans bref ganga ei frί, so eg matti giefa honum 3½ mark til postpeninga firir þad sidsta. Þad eg uppa þad brief sem og hitt annad i Renteskr. þeder Rasmusens converte svara skillde, er firir löngu skrifad og liggur hia mier osendt, med þvi þad er orded stærra enn skaplegt firir postinn; hier liggur eit skip fra Noregi, hvar med eg þad sendi, ef þad firir vordaga hiedan fer. Nu true eg, ef Monsr. skrifadi Moth til, begierti af honum, ad bref mættu ockar a milium ganga i hans converti, saasom þad Correspondentz være hönum nyttugt,s. 112ad Moth mundi þad efftergiefa; skule þad ecki ganga an, þa er einginn vegur annar enn med postinum formedelst den meget skarpe effterseende i posthusene. Þa ellefu Ducatoner hefe eg fra Capit. Tönnesen til min tekid. Nu er Axel Juls sök uti 1, hann sialfur frίkiendur uppa lifid, enn tildæmdur ad betala 3000 Rixdler til adskilianlegra; drif eg nu ad nyu uppa Vorm um censured. Eirn af Hans Maj. Geheime-Raadum Hr. Marcus Goie 2 er kominn i o[na]d(?) o[c] f[orr]eist af Kiöbenhafn .... 1 Jul af . . . . r enn hædsta riettar domur var þar um publicerafdur] . . . . ia er ad Baron Jul og Admiral Jul muni ætla ad skilia sig ... . Hofve og lifa a eignum sinum, kannskie af hrædslu firer . . . . n, sem nu dag fra deigi mest uppvex og er i magsemd vid [ti]ggia 3. Hier a ad uppriettast eit academie i binum med Dantzmestere, sprogmestere, fegtmest., beridere etc.; er eirn þiskur þar ad upphafs madur, sem firir sina eigin peninga þad anrettar. Vær höfum tekid firir Hollendskum nockur skip i stadinn firer þaug þeir hafa ad vorum tekid i Vestersöen. Hvor biskup verde a Islandi, heirist ennu eckert um. Þar mun einginn verda, helldur stifften bæde leggiast under eit og kongurinn taka Hola domkirkiu gods. Hvad angaar mitt svar uppa hans bref circa nostras antiqvitates, giet eg ei neitt hier innfært. Þad verdur allt ad bida mille ferda. Hvad bækur vera kun[n]a i Sal. Bartholins bibliotheke honum naudsynlegar skal eg dra[g]a umsorg firer ad kaupa. Þad verdr sellt i næstkomanda Ju[n]io. Annad nίtt man eg ei, sem hia oss passere, slutta þvi ined [a]ld velstand önske til hannem oc hans dydige kieriste samt flittig helsen til Asgeir, oc i det öfrige stædse forbliver

Min Høitærede fauteur
hans tienstærbødigste
Arne Magnussen.

kiøbenhafn. 3die Juledag —90.

Naar bud falder, vil ieg engang skrifve Asgeir til. Adieu.

A Monsieur
Monsr. Thormod Torfvesen
Historien du Roy
A Stangeland.