Magnússon, Arní BREV TIL: Torfæus, Thormod FRA: Magnússon, Arní (1699-11-18)

ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS. København 18. november 1699. Access. 8. Egenh.

1. bog af Series er nu færdig, og et ekspl. skal blive overleveret v. Plessen, for at han kan se, at T. ikke er uvirksom ; samtidig skal T.s dokumenter blive indgivne i kammeret til konfirmation. Man har frarådet A. M. at sætte nogen dedikation foran i Series, da bogen ikke er færdig. Opregner tidligere afsendte breve. Med Svenskerne kan A. M. ingen korrespondance begynde, før han ved besked med sin egen stilling; endnu har han ikke opnåt andet end løfter, så at hans vilkår er pinlige. En enkelt strikket trøje, til Asgeir, har A. M. kunnet sende, men ikke flere, da de i nogle år efter købmændenes ordre som usælgelige ikke er blevne tilvirkede på Island, allermindst nogen så stor, at T. kunde bruge den. Fremhæver et og andet ang. Rig og Danp m. v., som forekommer ham at mangle i Series. A. M. er som sædvanlig meget optaget ; dersom han havde så stor løn som han har allehånde lapperier at gøre, var han forlængst en rig mand.

Mon frere!

Þann 28. Octobris skrifadi eg, man ei hvert þá medteked hafde hans af dato 2. Octobr., hvar innlagdar voru hans bestallingar; þad med Monsr. Jörgen Rask hefi eg og feinged. Nu er loksins fyrsta bokin af Serie klár og eitt exemplar þar af hia bokbindara, sem eg syna ætla von Plessen, ad hann siáe Monfrere ei ad vera idiulausan. So legg eg nu öll hans document inni Cammeret til confirmation i vikunne, fyrr hefi eg ei viliad giöra þad enn bokin synast kynne. Er og eingin tid forhlaupin þar i, med þvi þeir næsta lángsamer eru i Cammerenu med ad expedera confirmationer, so þad lætur sig ansiá, ad so gott sem eckert verdi þar vid giört á þessa sídu nytt ár. Annars seigia þeir mier Monfrere i eingri hættu stande. Öngva dedications. 287giöri eg framan i Seriem, mier var þvi afráded, fyrst bokin er ei heil utþrikt. Nu villde eg vel, þá þad skie kann, vita, hver af mínum brefum eru framkomin, þessum er fylgia: d. 2. Aug. med skipe, þar med fylgde Sturlunga Sögu Compendium Biörns og packe til Asgeirs, d. 26. Augusti, d. 9. 7bris, d. 26. 7bris med Monsr. Tormölens skipe, þar fylgdu og med Islandsbref Asgeirs og pacqvet til Monfrere, hvar inne þad af Serie, sem þá var þrikt, Item Eigils Saga og annad fleira. Sidan skrifadi eg þann 28. Octobr. Eg hefi firir laungu skrifad, ad Monfrere villdi betala Asgeiri þá peninga, sem hia mier liggia, þad eru freker 50 Rixdler, Monfrere þarf þeirra allra med, ádur uti er. Allt hvad eg vid Svía utrietta ætladi vid Cancellie-Raad Grüner, vard ad aungu. Eg kann eingin correspondence vid þá sialfur ad byria, fyrr enn eg veit, hvad af mier verdur. Eg er eingu nær enn tilforna, nema hvad loford vera kunna, og hlít eg mig ennu par maaneds tid þar med ad contentera. Eg fæ so ad patientera og forsmerta mina ogiæfu og heimsku, ad eg þeinkt hefi nockurntíma i þessu landi braud ad vinna. I giær fieck eg eitt pacquet, sem skal til Asgeirs, þar er i hvít temmelega fín prionpeisa, Item sockar og vetlingar, þad sende eg med fyrstu leiligheitum ad Helsingeyre. Er mier þad kiært, ad þesse peisa fyrer vard, þvi hier eru engar ad fá, kiemur þad so til, ad kaupmenn i 2 à 3 ár hafa firirbodid á Isl[andi] þær ad giöra, med þvi þær hier eckert gilltu. Allra sidst er neina ad fá so stóra, sem Monfr. þiena kynne. I Seriei Cap. 5 þiker mier vanta ad mentionera nockud um Rig og Danp, er konganafn brukudu, hvad þeir vered hafi, hvar ríke haft, Item hvad hiner, sem Monarchæ voru tilforna inntil Olafs litilláta, sig kallad hafi, þvi annars skyllde lesarinn vel undra sig yfer, ad Rigr hefdi fyrstur bored kongsnafn og stædi þo ei i kongatölunni. Þetta kann Monfrere senda mier á sedli med postinum med fyrsta. Eg bid ad heilsa Asgeiri. Eg fæ ei stunder honum til ad skrifa þetta sinn, atskilianlegra anna vegna (hefdi eg so stor laun, sem eg fæ allrahanda lappari ad giöra, væri eg firir laungu rikur). Eg hefi og raunar eckert skrifverdugt. Vær lifum milli vonar og ótta, hvört nockud muni af verda stríde milium vor og Svia. Annars circa ministros er eingin umbreytins sídan. Eg óska Monfrere allra heilla og forblíf

Hans tienstskyldigste tiener
A. Magnussen.

Hafn. d. 18. Nov. —99.