• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Salighedens Morgen-Røde

Idag opstod den Herre Christ

Til Himmels foer den Ærens Drot

Hjelp Gud, at jeg nu kunde

Det hellige Kors, vor Herre, Han bar

Gak under Jesu Kors at staae

O hjertenskiære Jesus Christ

Hvem seer jeg hist som Lammet gaae

Naglet til et Kors paa Jorden

Ømme Taarer, Hjerte-Toner

Hvor er nu de gamle Stier

Guds Engel sidder paa Gravens Bredd

Op, Sjæl, bryd Søvnen af

Hvor er dog Paaske sød og blid

Hører, I, som græde

O Helt, som undertvang al Død

Al Verdens Synd er sonet ud

Hørt det har jeg, Han opstod

Dødning-Gud er ei vor Drot

Guddommelige Tvillinger

Du, som i Paaske-Dagningen

I Graven laae den Herre Christ

Daniel i Løver-Kulen

Anden Gang opstod i Aanden

Vaar i Guds Rige, velkommen paany

Vuggens Engel kom til Jord

Engel, hvor jeg har dig kiær

Korsets hvide Seiers-Fane

Aften rød giør Morgen sød

Seierrig opstanden

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Til Himmels foer, som Gud og Mand

Min Sjæl og Aand! opsving du dig

Lov og Tak og evig Ære

Drag, Jesus, mig

Bort, Verden, af mit Sind og Øie

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Min Harpe jeg til Sang om Bjerget stemmer

Det er fuldbragt, til Himmels foer

Jesus Christ! vi offre Dig

Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt

Vai nu, Dannebrog, paa Vove

Gud-Fader udsendte sit Naadens-Ord

Libanons de høie Cedre

Fat Mod, du Jord, vær frisk og glad

Hvilende paa mig er Guds Aand

Himlene, Talsmand! fortælle din Ære

Sidder rolig i Jerusalem

Bisper og Præster, som axled ved Daaben

Herre! vi elske dit Straale-Palads

Fordum sønneløs og gold

Til vor Forsamlings Paulun

Kvinden saae, din Frugt var skiøn

Engle i Skare

I dine Helgenes straalende Kiæde

Himmelske Brudgom! ak, jeg var i Senge

Hvad skal den unyttige Tjener med Pundet

Christus kom tilbage

Samtlig her vi helligholde

Dag med Ære, Dag med Ynde

Kom, skab os om, Gud-Helligaand

Tider skifte, atter kom

Kom, o Hellig-Aand, kom brat

Kiærligheds og Sandheds Aand

Paa Jerusalem det ny

Christi Kirke! lydt du kvæde

Eenlighed er ei det Bedste

Virkeligt det nu er blevet

Frelser! under aaben Sky

Sin Eenbaarne Gud hengivet

Takker den Herre, som Sorgen omvendte

Gud-Helligaand! o kom

Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke

Hellig-Aand! med Velbehag

Fordum Alt var tomt og øde

Du, som gaaer ud fra den levende Gud

Herlige Ting er talt om dig

Tusinde Hvirvler paa Tromme vi slaae

Gylden-Aaret! hør, det runger

Helgen her og Helgen hisset

Seier-Kirkens Høvding bold

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Kom, Hellig-Aand, med Skaber-Magt

Herren strækker ud sin Arm

O lad din Aand nu med os være

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

I Dag med Haand og Mund til Giæst

Mindes vi en fuldtro Ven

O himmelske Udsigt fra Kirke-Bjerg

Gud-Faders Søn gik hjem til Sit

Forventningsfulde Sjæle

Synger, Himmel, Jord og Hav

Nu syng for Herren Psalmer ny

Gud-Faders runde, milde Haand

O Hellig-Aand! som Pindse-Dag

Drag ind ad disse Porte

Guds Huus med Livets Ord

Vor Herre kom til Jordans Flod

O Storværk skiønt af Herrens Haand

Jesus Christus har afvendt