• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root

Søgeresultater

AA-FRUEN

AABENT BREV TIL MINE BØRN

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

Aanden opgav Enkesønnen

Abraham sad i Mamre-Lund

Af Høiheden oprundet er

Af Lyst til Vidskab uden Mage

Aften rød giør Morgen sød

Al den ganske Christenhed

Al Verden under Død og Dom

Al Verdens Synd er sonet ud

ALBERT THORVALDSEN

Alle Christne Fødsels-Dag

Alle Christne sig fryde nu

Alle Ting er underlige

Almindelig er Chris ti Kirke

Alt hvad Fornuften overgaaer

Alt paa den vilde Hede

Anden Gang opstod i Aanden

Ansgar han laae paa Sotteseng

Apostlerne sad i Jerusalem

Bethlehem Ephrata

Bethlehem i Juda-Egne

Bisper og Præster, som axled ved Daaben

Bladet fra Munden

Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Blomstre som en Rosen-Gaard

Bort, Verden, af mit Sind og Øie

Bort, Verden, med din Glæde

Brudgom taler til Bruden sin

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

BUDSTIKKE I HØINORDEN

Bøi dig for din Konge, Sjæl

Børne-Lærdoms Parter fem

Christ stod op af Døde

Christendom i Verdens Mund

Christi Kirke! lydt du kvæde

Christi Kirkes Alderdom

Christne, med Skiel

CHRISTOFFER COLUMBUS

Christus er vores, med Ham har vi Alt

Christus fuldstrag

Christus kom tilbage

Christus, vor Gienløser blid

Christus, vor Gienløser blid

Da Huss blev brændt paa Baalet

Da Moses ned ad Bjerget steg

Da mørkest det saae i Verden ud

Da Soel gik ned i Banke

Dag med Ære, Dag med Ynde

Dag uden Mage

Dagene stækkes og mørkne i Nord

Daniel i Løver-Kulen

DANMARKS JUBEL-FEST

Dannavirke

Davids faldefærdig' Hytte

Deilig er den Himmel blaa

DEN 3DIE JUNI 1855

Den bittre Død Dig trængde

DEN CHRISTNE KIRKE

Den første Dag paa Jord

Den hellige Kirkes skiønne Navn

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Den Luft, hvori vi gaae

Den signede Dag, som vi nu seer

Den yndigste Rose er fundet

Denne er Dagen, som Herren har gjort

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Der gik en Hyrde og vogted Faar

Der kneiser et Træ paa Norges Fjeld

Der kom et Bud fra Himmerig

Der kom tre svare Hungers-Aar

Der laa en Stad paa Marken

Der laa en Stad paa Marken (vers 13 og 16-20)

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Der ligger en Ø i Vesterhav

Der ligger et Land vel lavt i Nord

Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Der sad en Fisker saa tankefuld

Der sad en Svend i Blaamænds Land

Der sad en Svend i det sorte Hul

Der sad en Svend i Munkebur

Der stander et Træ i vor Guds Paradis

Der stod en Gran saa rank og skiøn

Der throned en Keiser i Englehjem

Der toner et Kvad over Tidens Hav

Der vandred en Yngling saa tankefuld

Der var en gammel Hyrde

Der var en gammel Præste-Søn

Der var en Kæmpe over Kæmper alle

Der var en Kæmpe, stor og stærk

Der var paa Jord en Guds Engel saa fiin

Det er fuldbragt, til Himmels foer

Det hellige Kors, vor Herre, Han bar

Det kimer nu til Jule-Fest

Det lakker nu ad Aften brat

Det Ord, som bestaaer

Det var i gamle Dage

Det var i Hvede-Høstens Tid