• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Hører I, Tyrannen byder

Nu Bod vi fik for Synd og Død

Høit udi Gudernes hvælvede Sal

Bøi dig for din Konge, Sjæl

Jeg som et Barn mig glæde vil

Et Drømme-Syn for Hedninger

Frygter ikke! thi Fryd jeg bringer

Guds Engle sang i Stjerne-Tal

O Gud, min Gud og Fader

Op til Jerusalem vi gaae

Skiændige Judas, som fandt det uhyre

For at dømme Verdens Dommer

Tie, alt Kiød, for Aasyn Hans

Gienlyd, du ny Jerusalem

O, saligt dog det Ørne-Par

Gamle Surdei! ud af Huset

Dag uden Mage

Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen

Stol-Konning i al Evighed

Himmel-Farten saae i Løn

Syng høit, min Sjæl, om Jesu Død

Reis Dig, alle Drotters Drot

Nu fryde sig hver Christen Mand

Bort, Verden, med din Glæde

Christus, vor Gienløser blid

Jesus! dine dybe Vunder

Naglet til et Kors paa Jorden

Ømme Taarer, Hjerte-Toner

Jesus, i din Død er Livet

Guds Engel sidder paa Gravens Bredd

Christ stod op af Døde

I Døden Jesus blunded'

Op, Sjæl, bryd Søvnen af

Som den gyldne Soel frembryder

Hører, I, som græde

O Helt, som undertvang al Død

Jesus lever, Graven brast

Al Verdens Synd er sonet ud

Hørt det har jeg, Han opstod

Har Sorg og Frygt mit Lys udslukt

Tag det sorte Kors fra Graven

Du, som i Paaske-Dagningen

I Graven laae den Herre Christ

Anden Gang opstod i Aanden

Vuggens Engel kom til Jord

Korsets hvide Seiers-Fane

Seierrig opstanden

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Til Himmels foer, som Gud og Mand

Min Sjæl og Aand! opsving du dig

Drag, Jesus, mig

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Min Harpe jeg til Sang om Bjerget stemmer

Det er fuldbragt, til Himmels foer

Jesus Christ! vi offre Dig

Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt

Vai nu, Dannebrog, paa Vove

Gud-Fader udsendte sit Naadens-Ord

Libanons de høie Cedre

Fat Mod, du Jord, vær frisk og glad

Hvilende paa mig er Guds Aand

Himlene, Talsmand! fortælle din Ære

Sidder rolig i Jerusalem

Bisper og Præster, som axled ved Daaben

Herre! vi elske dit Straale-Palads

Fordum sønneløs og gold

Til vor Forsamlings Paulun

Engle i Skare

Christus kom tilbage

Dag med Ære, Dag med Ynde

Kom, skab os om, Gud-Helligaand

Tider skifte, atter kom

Kom, o Hellig-Aand, kom brat

Paa Jerusalem det ny

Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke

Fordum Alt var tomt og øde

Herlige Ting er talt om dig

Tusinde Hvirvler paa Tromme vi slaae

Gylden-Aaret! hør, det runger

Helgen her og Helgen hisset

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Herren strækker ud sin Arm

O lad din Aand nu med os være

Gud-Faders Søn gik hjem til Sit

Forventningsfulde Sjæle

Synger, Himmel, Jord og Hav

Nu nærmer sig vor Pindse-Fest

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

Klar op, du Sky paa Øien-Bryn

Vi stole paa den Hellig-Aand

Talsmand! som paa Jorderige

Paaske-Soel med Pindse-Luer

Sjunger, alle Fugle, sjunger

Er som Faar vi uden Hyrde

Almindelig er Chris ti Kirke

Syndernes Forladelse

Var Vandet alene

Reis op dit Hoved, al Christenhed

Sørger ei for dem, der sove

Nu glæder eder, Adams Børn, allesammen