Vídalín, Páll Jónsson BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Vídalín, Páll Jónsson (1714-08-06)

LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON. 1714. Vydedalstungu 6. augusti.

Efter orig. i AM. 441, folio (i to ekspl.). Har modtaget A. M.s brev af 1. maj og takker for al udvist bistand og velvilje. Beklager, at den mand, fra hvem han mindst ventede det (d. v. s. A. M.s broder og P. V.s svoger Jón Magnusson) har angivet ham ufordelagtig for A. M., hvorom han senere nærmere vil udtale sig. Det er blevet forkyndt P. V., at ifg. kongebrev af 18. juni 1712 skulde A. M.s og P. V.s domme i de 3 resterende enormitetssager foretages i dette års overret, men P. V. er meget nedtrykt over, at han ved en fejl beregning af modstanderncs fremgangsmåde har forsømt at fremlægge A. M.s og sit indlæg for retten, hvilket han indstændig beder undskyldt, med en vidtløftig fremstilling af hvad der er foregået i denne og andre sager. Opgiver efter A. M.s råd at rejse til Danmark dette år. Jordebogen er endt »endade ieg hana þann 29. junii, vard eg þvi feigenn, þott ieg hafe nu diupar storskullder til launa, so eg ris ecke vid rentunne, enn fra eru bestillingarnar ad hallda hused med.« Et og andet om forholdet til O. Sigurdsson og P. Beyer samt til Sig. Sigurdsson.