Reedtz, Mette BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Reedtz, Mette (1715-10-04)

FRU METTE REETZ TIL ARNE MAGNUSSON. Roeskilde Jomfru Closter 27. 9. — 30. 9. — 4. 10. 1715.

Beder om tilsendelse af restbeløbet med ms. Staahl og tilbagesender A. M.s revers.

Vedlagt er A. M.s egh. tilståelse for til videre udbetaling at have modtaget en forseglet pose, som skal indeholde 260 rdl. kroner, af fru Mette Reetz, priorinde udi jomfru-klosteret i Roskild — med to påtegninger: a. 28. 9. af fru M. R. for af disse penge at have modtaget 133 rdr. 2 mk., b. 5. 10. af Peder Staahl for modtagelse af 126 rdr. 4 mk. På et løst blad kvitterer Bodel Michelsdatter for i en kvindelig slægtnings nærværelse at have modtaget 200 sldr., som af A. M. optoges af den forseglede pose, hvorefter tilbage var 120 rdr. og 10 sldr.

Efter origg, i AM. 452, folio. Tre billetter fra fru M. R., der underskriver sig »sl. Christian Lindenaus Mette Reetz«.