Magnússon, Arní BREV TIL: Hannesson, Vigfus FRA: Magnússon, Arní (1705-05-03)

ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND VIGFUS HANNESSON (HANSEN). Skalholt 3. maj 1705.

Som ovenstående. Forespørgsel om, hvor meget A. M. har at betale til de ved Vatnsløse ting og efterfølgende eksekution i Brødretunge anvendte mænd — med påtegnet svar af V. H.

Ang. denne retssag sml. A. M., Embedsskrivelser, Kbh. 1916, s. 121—25.