Magnússon, Arní BREV TIL: Beyer, P. FRA: Magnússon, Arní (1711-04-09)

[ARNE MAGNUSSON] TIL LANDFOGED [P. BEYER], Skalholt 9. april 1711.

Efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Minder om sin skrivelse af 29/1 og om de 12/12 1710 forlangte dokumenter i afskrift, som med overbringeren af dette brev ønskes tilsendte.