Oddsson, Páll BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Oddsson, Páll (1715-02-20)

PÁLL ODDSSON TIL ARNE MAGNUSSON. [København] Peder Hvitf. stræte d. 20. Febru. A0 1715.

Efter orig. i AM. 449, folio. Fremstiller sin sørgelige forfatning. Den s. 343købmand, som ifjor rådede ham fra at rejse til Island, før der var faldet resolution i hans sag, kan nu ikke lade ham få flere penge, før der er kommet brev fra hans slægt þå Island. Selv er han syg og kan ikke gå ud »af utbrote umm andlited«, men beder A. M. tale med en af 3 navngivne Islands købmænd om et pengelån, som sikkert vil blive betalt til næste år; »fáe ieg nu einga adstod, sie ieg ei annad fyrer augum enn visann dauda, þvi ieg giet eche fyrer örbyrgd skola láted skirtu mina, tidenn giörest mier nu og helldur laung, hvörge giet utkomed enn echert hefe ad giöra«. Et vedlagt brev fra biskop J. Th. Widalin til P. O. af 23. 8. 1713 indeholder afslag þå dennes anmodning om et lån þå 100 rdl. ved hans forestående afrejse fra Island, men han stiller en senere hjælp i udsigt.

Paall Oddson.