Magnússon, Arní BREV TIL: Sigurðsson, Magnús FRA: Magnússon, Arní (1706-07-21)

ARNE MAGNUSSON TIL MAGNUS SIGURDSSON. Hos Øxeraa 21. juli 1706.

Efter A. M.s egh. danske oversættelse i AM. 444, folio, tillige omfattende M. S.s efterfølgende svar. Derefter underskrift af 3 vitterlighedsvidner og 2 mænds erklæring om, at dette blev oplæst på Vatnsløse ting 2. novb. 1706.

Eftersom ieg underskrefne til visse haver fornummet at I Magnus Sigurdsen haver nyligen taget Reisepas til at segle udaf landet, hvor af Jeg slutter, at I udi denne sommer agter at begive Eder herfra til fremmede lande, Saa vil ieg Eder hermed bespørge hvilken her i landet I haver givet Eders fuldmagt eller agter at give, til at svare til Eders sager, besynderligen de som ere os i mellem, og formodentligen skulle paa ny komme paa gang i mod efterhøsten. Her paa begierer ieg Eders tydelige svar. hos Øxeraa den 21. Julii Ao 1706.

Arnas Magnussen.

Dette ovenskrefne haver ieg underskrefne hørt, hvilket mig forlæste Sysselmanden udi Aarnæs ting Monsr Vigfus Hanssen, hvor til ieg udi oprigtighed saaledes svarer, at ieg icke haver nogen her i landet givet min fuldmagt og icke troer ieg mig til at bekomme nogen fremdeles, til at svare udi mine sager, i mod Veledle Hr Archiv-Secreter Arnas Magnussen. Dette tilstaar ieg i de ærlige mænds nærverelse som her hos vare, og tillige med mig dette underskrive, hos Øxeraa den 21. Julii Anno 1706.

Magnus Sigurdsen.