Magnússon, Arní BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson FRA: Magnússon, Arní (1705-08-26)

ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND PÁLL JÓNSSON VIDALIN. Gördum á Alptanese þann 26. Augusti anno Christi 1705.

Efter kopi med skriverhånd og egh. underskrift i AM. 449, folio. A. M. anmoder P. V. om at skaffe en pålidelig mand, som kan sagsøge lagmand L. Gottrup til betaling af en A. M. af amtmand Müller overdragen obligation på 40 rdl. med 6 års påfaldne renter.

Af en AM.sk optegnelse sammesteds ses, at obligationen er betalt 1705 — 6.