Magnússon, Arní BREV TIL: Moth, Johan FRA: Magnússon, Arní (1691~)

ARNE MAGNUSSON TIL KANCELLIRÅD [J. MOTH?]. [København c. 1691?]

Aftrykt i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed III, 126—27, efter orig. i Kgl. Bibl.s Brevsml. D. Fol. 280.

A. M. oversender en dansk oversættelse af Rolv krakes saga som det eneste der har betydning i de ham overleverede to pergament-bøger (utvivlsomt GI. kgl. sml. 1002—3), men har blandt sine egne manuskripter vigtigere sager, som han er villig til at oversætte, dersom kongen ønsker det.