Vídalín, Páll Jónsson BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Vídalín, Páll Jónsson (1715)

[1715].

Efter origg. i AM. 441, folio. Udaterede og uunderskrevne meddelelser.

a. »Þetta tel eg i fretta nafne.« De meddelte nyheder er mest af ufordelagtig art om islandske embedsmænd: sysselmand Beck m. fl. »Þingbækur ætlar biskup eflaust ad lata þrickia, leitast mun eg vid ad afrada þad so sem mögulegt er. « På et indlagt blad gives adskillig sladder og nedsættende rygter om A. M.s og P. V.s modstandere, tildels med navnene i let gennemskuelig lønskrift; udskrift og segl på et ankommende brev udspejdes. »Relationen ockar [1702 ætla eg] upplesenn i hædsta s. 671rettar domenum hefur bæde ydur og mier aflad so stors mannhaturs, ad ei er a meira von nie völ.«

b. Beretter at lovrettemand Jon Gislason, medlem af overretten, er ulykkelig omkommen — »sic pereant inimici Iehovæ.«

c. (hører muligvis til brevet 11.—25. sept.). Beklager de besværlige handelsforhold på Höfði og Skagaströnd, men ingen tager nu hensyn til hans ønsker, »enn segde ieg vid Gottrup, ad steinar sycke, munde hann seigia þa flióta.« Lover at besørge det ham ang. antikviteter pålagte.

d. Kritisk bemærkning til overrettens dom, samt fortegnelse over til A. M. oversendte dokumenter.

e. »Anomaliæ i 24. Rettenum« 1—5.

f. Momenta minnar Supplicatiu sem eg bid ydur ad giöra.«

g. Klager over, at A. M.s brødre bidrager til at øge den megen modgang. De kræver for Asgeirsá en landstrækning mellem denne gård og Lækjamót, og A. M.s broder Jón Magnusson forulæmper sin svoger og nabo P. V. med kvæggræsning og brug af hedeland — hertil et pennetegnet kort af det omstridte landstykke. På en indlagt seddel antyder P. V. nogle atter opgivne planer til søgsmål mod L. Gottrup og »Studa« (O. Sigurdsson).