Jörgensen, Jens BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Jörgensen, Jens (1714-10-04)

JENS JÖRGENSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Brautterholt d. 4. Octobr. A0 1714.

Efter orig. i AM. 450, folio. Har erfaret, at A. M. har indleveret hans memorial af 1713 i rentekamret; beder nu A. M. befordre en supplik til kongen. Af en efterskrift ses, at suppliken er overgivet til landfoged Beyer på Island, men en kopi medfølger, hvoraf fremgår, at J. J. andrager om beskikkelsen af 2 navngivne kommissærer til at dømme i hans sag mod vicelagmand O. Sigurdsson.