Magnússon, Arní BREV TIL: Beyer, P. FRA: Magnússon, Arní (1708-04-21)

ARNE MAGNUSSON TIL LANDFOGED P. BEYER. Skalholt 21. april 1708.

Efter egenhændig koncept i AM. 449, folio. Besvarer en forespørgsel (af 10/4) angående ødegårde i Guldbringe syssel og Mosfells sveit: 1. Selv om kun s. 51gårdens halve jord kan bortfestes, bør man gå ind herpå, og en ordning ang. lejekvæget må da træffes. 2. Det er mindre farligt, at gårde i Mosfells sveit nogle år ligger øde, end de i Guldbringe syssel, da disse vil lide mest skade ved at gå ud af drift. Hvor bønderne af mangel på tjænestefolk ikke kan blive ved gården, var det bedst at slå to sammen med fælles brug af tyendet. »Dog seer ieg forud, at formedelst folkenes selfraadighed skal dette kandske icke vere saa let at bringe i verk, hos de fleeste, besynderligen nu, da alle folk, lige som paa en auction, søge med excessive-løn at locke folk til sig at tiene«. Gårdene bør op- bydes på store forsamlinger og bortfestes for hvad man kan få (eller for intet).